Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego

Ewa Rosiak

Rosiak, Ewa; ORCID: 0000-0002-4102-9235
Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego
The Domestic Market of Rapeseed Compared to the Global Market
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 1, s. 86-96