Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo - przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych

Magdalena Rosińska-Bukowska

Rosińska-Bukowska, Magdalena
Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo - przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych
The Processes of Globalization and their Impact on the Food Economy and Agriculture - Through the Prism of the Activity of Transnational Corporations
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 1, s. 97-107