Eksport produktów ogrodniczych oraz ich przetworów do Rosji i jego udział w rosyjskim imporcie w latach 2001-2012

Paweł Kraciński

Kraciński, Paweł; ORCID: 0000-0003-2906-8618
Eksport produktów ogrodniczych oraz ich przetworów do Rosji i jego udział w rosyjskim imporcie w latach 2001-2012
Exports of Horticultural Products and their Preserves to Russia and its Share in the Russian Imports in the Period 2001-2012
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 107-117