Akty delegowane Unii Europejskiej w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej

Julian Krzyżanowski

Krzyżanowski, Julian; ORCID: 0000-0001-6418-154X
Akty delegowane Unii Europejskiej w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej
European Union Delegated Acts in Relation to the Common Agricultural Policy
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 118-125