Ocena przebiegu i realizacji działań zawartych w osi poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich PROW 2007-2013

Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz

Mickiewicz, Antoni
Mickiewicz, Bartosz; ORCID: 0000-0002-4787-2477
Ocena przebiegu i realizacji działań zawartych w osi poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich PROW 2007-2013
Estimation of Process and Realization of Activities Introduced into Axis "Improvement of Natural Environment and Rural Areas of RADP 2007-2013"
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 126-138