Zmiany w wymianie handlowej Polski produktami rolno-spożywczymi z krajami pozaunijnymi

Aleksandra Nacewska-Twardowska

Nacewska-Twardowska, Aleksandra; ORCID: 0000-0002-8074-0361
Zmiany w wymianie handlowej Polski produktami rolno-spożywczymi z krajami pozaunijnymi
Changes in Polish Trade of Agri-food Products with non-EU Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 139-148