Regionalne zróżnicowanie rolnictwa Polski, Czech, Słowacji i wschodnich Niemiec na podstawie wybranych cech potencjału produkcyjnego

Dorota Janiszewska, Luiza Ossowska

Janiszewska, Dorota
Ossowska, Luiza
Regionalne zróżnicowanie rolnictwa Polski, Czech, Słowacji i wschodnich Niemiec na podstawie wybranych cech potencjału produkcyjnego
Regional Diversification of Agriculture in Poland, Czech Republic, Slovakia and Eastern Germany Based on Selected Characteristics of Production Potential
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 161-169