Perspektywy rozwoju gospodarstw jabłoniowych w Polsce na tle wybranych krajów UE

Wojciech Pizło

Pizło, Wojciech; ORCID: 0000-0002-5212-0990
Perspektywy rozwoju gospodarstw jabłoniowych w Polsce na tle wybranych krajów UE
Prospects for the Development of Apple Farms in Poland and in the EU Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 185-193