Obszary wiejskie i rolnictwo jako źródło dóbr publicznych w agroturystyce

Lucyna Przezbórska-Skobiej

Przezbórska-Skobiej, Lucyna
Obszary wiejskie i rolnictwo jako źródło dóbr publicznych w agroturystyce
Rural Areas and Agriculture as a Source of Public Goods for Agritourism
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 194-202