Światowy rynek jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego

Anna Bugała

Bugała, Anna
Światowy rynek jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego
World Market of Apples and Concentrated Apple Juice
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 21-30