Wielowymiarowa analiza pozyskiwania środków finansowych w ramach działania 132 PROW 2007-2013 przez kraje członkowskie Unii Europejskiej

Anna Sieczko, Leszek Sieczko

Sieczko, Anna; ORCID: 0000-0001-9065-0362
Sieczko, Leszek; ORCID: 0000-0002-9325-643X
Wielowymiarowa analiza pozyskiwania środków finansowych w ramach działania 132 PROW 2007-2013 przez kraje członkowskie Unii Europejskiej
Multidimensional Analysis of the Procurement of Funds by EU Member States under Measure 132 PROW 2007-2013
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 214-225