Rola klastrów w procesie internacjonalizacji polskiego sektora rolno-spożywczego

Zbigniew Nasalski, Tomasz Wierzejski

Nasalski, Zbigniew
Wierzejski, Tomasz; ORCID: 0000-0003-1185-5197
Rola klastrów w procesie internacjonalizacji polskiego sektora rolno-spożywczego
The Role of Clusters in the Internationalization Process of Polish Agri-food Sector
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 238-246