Ceny nawozów mineralnych w krajach Europy Środkowej w latach 2007-2013

Arkadiusz Zalewski

Zalewski, Arkadiusz; ORCID: 0000-0003-0471-9445
Ceny nawozów mineralnych w krajach Europy Środkowej w latach 2007-2013
The Prices of Mineral Fertilizers in Central European Countries in 2007-2013
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 258-268