Relacja ziemia-praca w warunkach finansowego wsparcia rolnictwa na przykładzie wybranych krajów świata i Unii Europejskiej-15 po 1986 r.

Piotr Kułyk, Andrzej Czyżewski

Kułyk, Piotr; ORCID: 0000-0003-2786-4020
Czyżewski, Andrzej; ORCID: 0000-0002-6233-6824
Relacja ziemia-praca w warunkach finansowego wsparcia rolnictwa na przykładzie wybranych krajów świata i Unii Europejskiej-15 po 1986 r.
The Relation Land-Labour Conditioned the Financial Support of the Agriculture on the Example of Chosen Countries of the World and UE-15
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 31-42