Preferencje podatkowe jako instrument polityki rolnej - na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej

Renata Budlewska, Ryta Dziemianowicz

Budlewska, Renata
Dziemianowicz, Ryta
Preferencje podatkowe jako instrument polityki rolnej - na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej
Tax Expenditures as an Instrument of the Agriculture Policy - an Example of Selected European Union Member States
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 43-58