Przyszłe członkostwo Albanii w Unii Europejskiej w kontekście roli rolnictwa we wzroście zrównoważonym

Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak

Greta, Marianna
Tomczak-Woźniak, Ewa
Przyszłe członkostwo Albanii w Unii Europejskiej w kontekście roli rolnictwa we wzroście zrównoważonym
Future Membership of Albania in the European Union in the Context of the Role of the Farming in Sustainable Growth
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 59-69