Światowa sytuacja na rynku jabłek w latach 1961-2010

Agnieszka Borowska

Borowska, Agnieszka; ORCID: 0000-0003-0354-3281
Światowa sytuacja na rynku jabłek w latach 1961-2010
The World Situation on the Apple Market Between 1961-2010
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 7-20