Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w budowaniu konkurencyjnej oferty regionu małopolskiego w Unii Europejskiej na przykładzie "Obwarzanka Krakowskiego"

Mariusz Grębowiec

Grębowiec, Mariusz; ORCID: 0000-0002-2631-3940
Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w budowaniu konkurencyjnej oferty regionu małopolskiego w Unii Europejskiej na przykładzie "Obwarzanka Krakowskiego"
The Role of Traditional and Regional Products in Building a Competitive Offer of the Małopolska Region in the Europen Union on the Example of "Obwarzanek Krakowski"
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 70-79