Stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce i na Ukrainie w aspekcie produkcji biopaliw transportowych

Waldemar Izdebski, Gregory Evteevich, Zdzisław Jakubowski, Jacek Skudlarski, Svetlana Zaika, Stanisław Zając

Izdebski, Waldemar
Evteevich, Gregory
Jakubowski, Zdzisław
Skudlarski, Jacek
Zaika, Svetlana
Zając, Stanisław
Stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce i na Ukrainie w aspekcie produkcji biopaliw transportowych
Status and Prospects of Rapeseed Production in Poland and Ukraine in Terms of Transportation Biofuels Production
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 2, s. 80-89