Polityka rolna Unii Europejskiej i USA w dobie liberalizacji handlu

Jakub Kraciuk, Agnieszka Piekutowska

Kraciuk, Jakub; ORCID: 0000-0001-8046-147X
Piekutowska, Agnieszka
Polityka rolna Unii Europejskiej i USA w dobie liberalizacji handlu
European Union and USA Agricultural Policy in the Age of Trade Liberalization
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 121-129