Marże w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej a wahania koniunktury gospodarczej

Justyna Kufel

Kufel, Justyna
Marże w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej a wahania koniunktury gospodarczej
Mark-ups in the EU Member Countries' Food Sector and the Business Cycle Fluctuations
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 130-139