Rynek gruntów rolnych w Polsce na tle rynku europejskiego

Elwira Laskowska

Laskowska, Elwira; ORCID: 0000-0002-4577-4283
Rynek gruntów rolnych w Polsce na tle rynku europejskiego
The Market of Agricultural Land in Poland in the European Market
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 140-149