Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2003-2010 (aspekty metodyczne)

Zbigniew Binderman, Grzegorz Koszela, Wiesław Szczesny

Binderman, Zbigniew
Koszela, Grzegorz; ORCID: 0000-0003-4175-4450
Szczesny, Wiesław
Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2003-2010 (aspekty metodyczne)
Changes in the Structure of Agricultural Holdings in the European Union in 2003-2010 (Methodical Aspects)
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 15-26