Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach krajów UE

Patrycja Beba, Walenty Poczta

Beba, Patrycja
Poczta, Walenty; ORCID: 0000-0002-7592-7412
Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach krajów UE
The Role of the Food Industry in European Union Countries
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 158-167