Wybrane aspekty wymiany międzynarodowej polskimi produktami spożywczymi

Olga Stefko

Stefko, Olga
Wybrane aspekty wymiany międzynarodowej polskimi produktami spożywczymi
Selected Aspects of the International Exchange of Polish Food Products
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 168-176