Znaczenie zarządzania identyfikowalnością wyrobów spożywczych dla konsumentów - badania i analiza

Maciej Ordziński, Anna Walaszczyk

Ordziński, Maciej
Walaszczyk, Anna
Znaczenie zarządzania identyfikowalnością wyrobów spożywczych dla konsumentów - badania i analiza
The Importance of Traceability Management Food Products for Consumers - Research and Analysis
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 177-185