Rozwój OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze w opinii doradców rolnych

Izabela Wielewska

Wielewska, Izabela
Rozwój OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze w opinii doradców rolnych
The Development of RES in Rural Areas and Their Impact on the Natural Environment, in the Opinions of Agricultural Advisors
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 186-195