Środowiskowe aspekty polityki rolnej UE i USA - wybrane problemy

Barbara Wieliczko

Wieliczko, Barbara; ORCID: 0000-0003-3770-0409
Środowiskowe aspekty polityki rolnej UE i USA - wybrane problemy
Environmental Aspects of the Agricultural Policy in the EU and USA - Chosen Issues
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 196-204