Sektor mięsa wieprzowego w Polsce i na świecie w latach 2000-2012

Dominika Głąbska, Dominika Guzek, Małgorzata Konarska, Anna Sakowska, Agnieszka Wierzbicka, Iwona Wojtasik-Kalinowska

Głąbska, Dominika
Guzek, Dominika
Konarska, Małgorzata
Sakowska, Anna
Wierzbicka, Agnieszka
Wojtasik-Kalinowska, Iwona
Sektor mięsa wieprzowego w Polsce i na świecie w latach 2000-2012
Pork Sector in Poland and in the World in the Years 2000-2012
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 205-215