Społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych

Emilia Wysocka-Fijorek

Wysocka-Fijorek, Emilia
Społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych
Social, Legal and Economic Aspects of Forest Management in Private Forests
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 216-225