Produkcja i ceny owoców z upraw ekologicznych

Piotr Brzozowski, Krzysztof Zmarlicki

Brzozowski, Piotr
Zmarlicki, Krzysztof
Produkcja i ceny owoców z upraw ekologicznych
Organic Fruit Production and Prices
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 237-243