Rolnictwo ekologiczne - tendencje i kierunki zmian

Katarzyna Brodzińska

Brodzińska, Katarzyna; ORCID: 0000-0003-1329-2391
Rolnictwo ekologiczne - tendencje i kierunki zmian
Organic Farming - Trends and Directions of Changes
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 27-36