Elementy nowości wspólnej polityki rolnej po 2014 roku w odniesieniu do polskiego rolnictwa

Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień

Czyżewski, Andrzej; ORCID: 0000-0002-6233-6824
Stępień, Sebastian; ORCID: 0000-0001-9475-8418
Elementy nowości wspólnej polityki rolnej po 2014 roku w odniesieniu do polskiego rolnictwa
The New Elements of Common Agricultural Policy after 2014 in Relation to the Polish Agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 37-47