Źródła rent gruntowych w rolnictwie Unii Europejskiej

Bazyli Czyżewski

Czyżewski, Bazyli; ORCID: 0000-0002-6324-2723
Źródła rent gruntowych w rolnictwie Unii Europejskiej
Sources of Land Rents in the UE's Agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 48-60