Koncepcja wskaźnika syntetycznego oceny poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji

Paweł Dziekański

Dziekański, Paweł
Koncepcja wskaźnika syntetycznego oceny poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji
The Concept of Synthetic Index Assessing the Level of Development of Rural Communities Świętokrzyskie Voivodship in the Context of Globalization
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 61-70