Perspektywy rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Rosji

Iwona Batyk

Batyk, Iwona; ORCID: 0000-0002-6230-7441
Perspektywy rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Rosji
Prospects for the Development of Export of Polish Agri-food Products to Russia
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 7-14