Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno- -ekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013

Ewa Jałowiecka, Piotr Jałowiecki, Tomasz Śmiałowski

Jałowiecka, Ewa
Jałowiecki, Piotr
Śmiałowski, Tomasz
Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno- -ekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013
The Consumption of Cigarettes in Different Socio-economic Groups in Poland in the Years 2000-2013
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 71-84