Zmiany cen zbóż w krajach UE w latach 2000-2012

Joanna Kisielińska

Kisielińska, Joanna; ORCID: 0000-0003-3289-1525
Zmiany cen zbóż w krajach UE w latach 2000-2012
Changes in the Prices of Cereals in the EU Countries in the Period 2000-2012
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, vol.14(29), nr 3, s. 85-97