Ekoinnowacje - wybrane aspekty

Łukasz Popławski

Popławski, Łukasz
Ekoinnowacje - wybrane aspekty
Ecoinnovation - Selected Aspects
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 106-112