Handel rolno-spożywczy UE-Rosja - efekty rosyjskich sankcji

Magdalena Rosińska-Bukowska

Rosińska-Bukowska, Magdalena
Handel rolno-spożywczy UE-Rosja - efekty rosyjskich sankcji
Agri-Food Trade Between EU and Russia - The Effects of Russia's Sanctions
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 113-124