Ocena poziomu rozwoju sektora rolnego w krajach Unii Europejskiej

Agata Szczukocka

Szczukocka, Agata; ORCID: 0000-0003-3525-5604
Ocena poziomu rozwoju sektora rolnego w krajach Unii Europejskiej
Assessment of the Level of Development of the Agricultural Sector in the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 125-132