Wydatki na żywność w warunkach kryzysu gospodarczego z 2008 roku w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Ewelina Szuba-Barańska

Mrówczyńska-Kamińska, Aldona; ORCID: 0000-0001-5439-7339
Szuba-Barańska, Ewelina
Wydatki na żywność w warunkach kryzysu gospodarczego z 2008 roku w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Expenditure on Food Under the Conditions of the Economic Crisis of 2008 in Selected Countries of Central-Eastern Europe
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 133-143