Polityka rolna Chin po 1978 roku

Barbara Wieliczko

Wieliczko, Barbara; ORCID: 0000-0003-3770-0409
Polityka rolna Chin po 1978 roku
Chinese Agricultural Policy after 1978
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 144-153