Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej

Jerzy Wilkin

Wilkin, Jerzy
Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej
International Agricultural Land use Conditions
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 154-160