Struktura mleczarń ze względu na skalę produkcji wybranych produktów mleczarskich w Polsce i Niemczech (w latach 2003-2012)

Maria Zuba-Ciszewska

Zuba-Ciszewska, Maria; ORCID: 0000-0002-5543-1620
Struktura mleczarń ze względu na skalę produkcji wybranych produktów mleczarskich w Polsce i Niemczech (w latach 2003-2012)
The Structure of Dairies as Regards the Scale of Production for Chosen Milk Products in Poland and Germany (in years 2003-2012)
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 161-171