Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 i w Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN

Andrzej Czyżewski, Łukasz Kryszak

Czyżewski, Andrzej; ORCID: 0000-0002-6233-6824
Kryszak, Łukasz; ORCID: 0000-0001-8660-9236
Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 i w Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN
Income Situation of Agricultural Holdings in EU-15 Member States and Poland in the Years 2007-2013 in the Light of the FADN Statistics
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 21-32