Wybrane problemy rozwoju i transformacji rolnictwa

Jan Górecki

Górecki, Jan
Wybrane problemy rozwoju i transformacji rolnictwa
Some Problems of Development and Transformation of Agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 33-38