Typologia krajów Unii Europejskiej ze względu na znaczenie i poziom korzystania z usług weterynaryjnych w rolnictwie

Małgorzata Kołodziejczak

Kołodziejczak, Małgorzata; ORCID: 0000-0001-5615-5560
Typologia krajów Unii Europejskiej ze względu na znaczenie i poziom korzystania z usług weterynaryjnych w rolnictwie
Typology of European Union Countries According to the Importance and the Level of use of Veterinary Services in Agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 39-48