Procesy koncentracji na rynku kapitałowym w aspekcie kosztów transakcyjnych

Jakub Kraciuk

Kraciuk, Jakub; ORCID: 0000-0001-8046-147X
Procesy koncentracji na rynku kapitałowym w aspekcie kosztów transakcyjnych
Processes of Concentration on the Capital Market in Terms of Transaction Costs
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 49-57