Determinanty i perspektywy rozwoju przemysłu mięsnego i drobiarskiego w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską

Robert Mroczek

Mroczek, Robert; ORCID: 0000-0003-2238-3885
Determinanty i perspektywy rozwoju przemysłu mięsnego i drobiarskiego w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską
Determinants and Development Prospects for the Meat and Poultry Industry During the Polish Integration Process with the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, vol.15(30), nr 1, s. 58-67